Сәламәтлеккә файда

Бабам печән чаба, ә мин
Покостан җыям җиләк.
Покостан җыйган җиләк
Тәмле икән бигрәк.

Бабам печән чаба, ә мин
Такыялар үрәмен.
Бабам ял иткәндә, аңа
Бүләк итеп бирәмен.

Бабам печән чапкан чакта
Мин чикерткә куамын.
Бөҗәкләрнең төрлеләрен
Бергә тезеп куямын.

Әбәт ашаган вакытта
Печәнлек бәйрәм төсле.
Берәр эчемлек бар микән
Әби әйрәне төсле.

Печән чабудан да рәхәт
Эш юктыр ул беркайда.
Бабам дөрес әйтә: ”Бу эш
Сәламәтлеккә файда!..”