«Җәен сәгать кирәк түгел…»

Җәен сәгать кирәк түгел:
Укырга барасы юк,
Дәресләр карасы юк.
Кояш кына иртә тора…
Шуны озак йоклатуның
Никтер бер чарасы юк.