(Каен)

Ап – ак күлмәген кигән,

Күлмәгенә тап тигән.

— Җәй башында җиләгемне

Авыз итәрсез,-  дигән.

 

 Ап – ак күлмәген кигән дә

Яшел шәлен ябынган.

Башкалардан өстен тора

Зифалыгы ягыннан.