Төрлеләр

Иске татар язуы (гарәп графикасы)

20 нче гасырның 30 — 40 нчы елларына кадәр дини тәгълимат, догалар гына түгел, бөтен татар язучыларының, тарихчылары, галимнәренең  әсәрләре гарәп графикасы нигезендә иҗат ителгәннәр.Алар белән турыдан — туры танышу өчен, бу язуны өйрәнергә кирәк. Гарәп графикасын шушы тәкъдим ителгән тәртиптә җиңел генә үзлегеңнән дә үзләштереп була.Иске татар язуына өйрәнү минем түбәндәге иҗади материалларга нигезләнеп башкарылды:»Күңел нуры»(1994), «Гарәп графикасы нигезендә элекке татар язуы» (2001) һәм шул ук исемдәге диафильм.

 

Бисмилла

 

гарәптукайараб4араб1араб3араб

араб20140407_090511 (NXPowerLite)20140407_090027 (NXPowerLite)20140407_090137 (NXPowerLite)20140407_090211 (NXPowerLite)20140407_090232 (NXPowerLite)

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *