Палиндромнар

Палиндромнар, беренче булып, иң кечкенә сабыйлар телендә туган:

Әннә, әттә, әббә, апа, абба

Әннә, мәм – мәм, әннә!

 • Мәми, әннә, имәм.
 • Аша, Маша!
 • Азык кыза.
 • Әти кызык итә.
 • Әзи мәммәм изә.
 • Әти, Таҗи иҗат итә.
 • Чәч, Анна, чәч.
 • Әти, кыш “шык” итә.
 • Тарат, Әпипә, тарат!
 • Ата наган ата.
 • Бара караб.
 • Ала карга аграк ала.
 • Аса Наза, казан аса.
 • Кыркыт кырык тыкрык.
 • Тоткын, нык тот!
 • Ата, качып, кызык пычак ата.
 • Таш кабак шат.
 • Әлү, казак үлә!
 • Леди, ага Идел.
 • Ару  ура.
 • Ару бура.
 • Барак, тот караб!
 • Ала аксак, каска ала.
 • Сыр аша, рысь.
 • Алаша ат та ашала.
 • Киләм, Мәлик.
 • Күк ат та күк.
 • Ат ашата.
 • Ат та ара, ат та…
 • Алачык ачкыч ала.
 • Тукай – йакут!
 • Анам чәч мана.
 • Таш ат та шат.
 • Әле атка ак та элә.
 • Азат әкә таза.
 • Мәче кебек эчәм.

 

0