Бер хәрефле сүзләр тап

иАпа әйтә:

— Бер хәрефле

Сез сүзләр табыгыз, — ди.

Җавап әзер:

-Агачларның ботакларын

И – И – И.

 

Курчагыңның күлмәкләрен

Чишендер дә

У – У – У .

Кулларыңны син һәрвакыт

Сабын белән

Ю – Ю – Ю .

 

Бер хәрефле сүзләр башка

Бар микән телебездә?

Тапсагыз берүк онытмый

Әйтегез әле безгә.