Кырау

Кыра гына кырау,
Ора гына кырау,
Куыра гына кырау,
Ура гына кырау.
Кышка әле ерак,
Ләкин бөтен җир ак.
Чөнки төшкән кырау.
Кояш кыздырганчы
Торыр әле кырау.